Умна Градина

Какво можем да втоматизираме?

Поливна система

Възможност за поливане на растенията с натискане на един бутон в мобилното приложение.

Научи повече!

Наторителна система

Контрол на наторяването с течни торове за всяко едно растение.


Научи повече!

Asset 8

Температура

Контролиране на температурата в парниковата ви система, посредством нагревателни лампи.

Научи повече!

Въглероден диоксид

Контролиране на нивото на въглероден диоксид в парниковата система.


Научи повече!

Asset 7

Осветеност

Контролиране на необходимото време за осветеност и тъмнина на всяко растение.


Научи повече!

Asset 11

Планирани действия

Предварително зададен план за грижите за вашите растения, спрямо техните нужди.