Умна Градина

Какво можем да втоматизираме?

Поливна система

Възможност за поливане на растенията с натискане на един бутон в мобилното приложение.

Научи повече!

Наторителна система

Контрол на наторяването с течни торове за всяко едно растение.


Научи повече!

Asset 8

Температура

Контролиране на температурата в парниковата ви система, посредством нагревателни лампи.

Научи повече!

Въглероден диоксид

Контролиране на нивото на въглероден диоксид в парниковата система.


Научи повече!

Asset 7

Осветеност

Контролиране на необходимото време за осветеност и тъмнина на всяко растение.


Научи повече!

Asset 11

Планирани действия

Предварително зададен план за грижите за вашите растения, спрямо техните нужди.


Запитване

  Поливна система

  • Поливане на отделните сектори на земеделските площи с необходимото, индивидуално определено, количество вода;
  • Планирано включване и изключване, посредством таймер и предварително зададен час;
  • Планирано поливане при падане на влажността на почвата под определена стойност;

  Наторителна система

  • Контрол на наторяването на вашите растения, посредством бутон в мобилното приложение;
  • Планиране на добавяне на течна тор към поливната система, с предварително зададени ден, час и продължителност;
  • Планирано наторяване при падане на нивото на азот в почвата под зададена стойност;

   

  Температура

  • Контролиране на температурата в парника, посредством бутони на мобилното приложение;
  • Нагряване на въздуха в парника, посредством нагревателни лампи;
  • Охлаждане на въздуха в парника, посредством вентилатор, вкарващ свеж въздух от външната среда;
  • Поддържане на предварително зададена температура, посредством сензор;

  Въглероден диоксид

  • Измерване на нивото на въглероден диоксид, посредством сензор;
  • Вкарване на свеж въздух, посредством вентилатори;
  • Поддържане на предварително зададено ниво на въглероден диоксид, посредством сензор;

  Осветеност

  • Индивидуално измерване на осветеността, получена през денонощието, за всяко растение;
  • Индивидуално осветление за всяко растение, контролирано чрез бутон в мобилното приложение;
  • Планирана осветеност на растенията с предварително зададен час;
  • Всяко растение се нуждае от необходимите му часове светлина всеки ден. Когато естествените източници не могат да ги осигурят, това бива засичано от сензор, който включва осветително тяло;